Списък на съвместимостта с автомобили

Може би сме най-добрият избор.

Yay, ready to roll!

Check further information

Not compatible

Albert
1

Use with 3 Point Belt

2

Use with 3 Point Belt

4

Use with 3 Point Belt

Marie & Curie

After 2011 Facelift

Charlie
1

If no ISOFIX, only with 3 Point Belt

2

If no ISOFIX, only with 3 Point Belt

4

If no ISOFIX, only with 3 Point Belt

Albert
1

Use with 3 Point Belt

2

Use with 3 Point Belt

4

Use with 3 Point Belt

Marie & Curie
1

Need for ISOFIX points

3
Charlie
1

If no ISOFIX, only with 3 Point Belt

2

If no ISOFIX, only with 3 Point Belt

4

If no ISOFIX, only with 3 Point Belt

Albert
1

Use with 3 Point Belt

2

Use with 3 Point Belt

4

Use with 3 Point Belt

Marie & Curie
1

Due to the shape of the seat and the position of the ISOFIX points, care must be taken to ensure that the ISOFIX installation is correct

Charlie
1

If no ISOFIX, only with 3 Point Belt

2

If no ISOFIX, only with 3 Point Belt

4

If no ISOFIX, only with 3 Point Belt

Абонирайте се за нашия бюлетин и останете във връзка с нас!

tree illustration