Registrera Produkt

Genom att registrera din produkt online kan du förlänga garantitiden. Garantin omfattar alla tillverknings- och materialfel (med undantag för mjuka delar) som fanns vid inköpsdatumet eller som uppstår inom en fastställd tidsperiod från inköpsdatumet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad!

Always with you

Swandoo GmbH © 2023
Landstrasser Hauptstrasse 71/101
1030 Vienna
Austria