Zarejestruj swój produkt

Rejestrując swój produkt online, możesz przedłużyć gwarancję na produkt. Gwarancja obejmuje wszystkie wady produkcyjne i materiałowe (z wyjątkiem części miękkich), istniejące w dniu zakupu lub pojawiające się w określonym czasie od daty zakupu.