Zasady i warunki - Konkurs Testerów Swandoo 2020

Zasady i warunki

T&C Konkurs Testerów Swandoo 2020
Ważne przez: 17 listopada. - 30 listopada. 2020

Poniższe zasady i warunki ("T&C") regulują warunki uczestnictwa w konkursie ("Swandoo Testers Competition 2020") prowadzonym na naszej stronie internetowej (www.swandoo.com) i połączonym z Facebookiem i Instagramem. Konkurs jest organizowany przez Swandoo GmbH, Reisnerstraße 55-57, Top B3, 1030 Wiedeń, Austria ("Swandoo" lub "my") i dostarcza odpowiednich informacji na temat ochrony danych osobowych w tym kontekście.
Biorąc udział w Konkursie, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje go.

1. UDZIAŁ

(1) Udział w Konkursie jest bezpłatny i niezależny od jakiegokolwiek zakupu towarów lub usług.

(2) Prawo do uczestnictwa mają tylko osoby fizyczne powyżej osiemnastego (18) roku życia, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnictwo jest jednak ograniczone do mieszkańców Polski, Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

(3) Pracownicy i inni członkowie personelu firmy Swandoo, jej spółek zależnych i stowarzyszonych, a także firm trzecich zaangażowanych w organizację i realizację niniejszego Konkursu, nie są uprawnieni do udziału w konkursie. To samo dotyczy wszystkich osób spokrewnionych lub mieszkających w konkubinacie lub wspólnym mieszkaniu z osobami wymienionymi powyżej.

(4) Firma Swandoo zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu uczestników postępujących niezgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Dotyczy to w szczególności uczestników składających fałszywe oświadczenia lub korzystających z nieautoryzowanej pomocy lub w inny sposób uzyskujących korzyści poprzez manipulację, na przykład poprzez użycie automatycznych skryptów lub narzędzi hakerskich. W takich przypadkach, jeśli zajdzie taka potrzeba, nagroda może zostać w konsekwencji anulowana lub odebrana. Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie prawne do udziału w Konkursie.

(5) Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnik zgłasza się za pośrednictwem strony swandoo.com, wypełniając formularz swoimi danymi osobowymi. Wszyscy uczestnicy muszą być pełnoletni. Zabrania się udziału w Konkursie z fałszywych profili. W przypadku, gdy administrator zauważy nadużycie strony przez jednego lub więcej użytkowników sieci, użytkownicy ci zostaną zdyskwalifikowani z konkursu bez ostrzeżenia, a ich treści zostaną usunięte.

2. CHARAKTER KONKURSU

(1) Konkurs jest organizowany w celu wyłonienia testerów produktów, które zostaną rozdane zarejestrowanym uczestnikom.

(2) Uczestnicząc w tym konkursie zgadzasz się na to, co następuje: wybrani zwycięzcy konkursu przedstawią recenzję i referencje w ciągu 30 dni od otrzymania produktu.

(3) Recenzje i referencje będą wykorzystywane do celów marketingowych, takich jak referencje na stronie internetowej i treści w mediach społecznościowych.

(4) Konkurs ten nie ma żadnego związku z Facebookiem lub Instagramem i nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany lub organizowany przez nich. Facebook lub Instagram nie ponosi zatem w żaden sposób odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z realizacją Konkursu. Odbiorcą wszystkich informacji, które każdy uczestnik może dostarczyć, nie jest Facebook lub Instagram, ale Swandoo. Informacje takie będą wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Jednakże, Instagram będzie miał dostęp do informacji podawanych publicznie w sieci, w szczególności fakt, że użytkownik - jako właściciel odpowiedniego profilu Instagram - skomentował na stronie Swandoo Instagram, jak również treść (treści) tego / tych komentarzy.

3. MECHANIZM KONKURSU

(1) Konkurs podzielony jest na 5 (pięć) następujących etapów (1) Etap rejestracji na naszej stronie internetowej: swandoo.com. (2) Etap selekcji: Testerzy zostaną wybrani przez nas losowo. Wybrani testerzy zostaną powiadomieni indywidualnie przez e-mail. Wybrani testerzy zobowiązują się do udzielenia odpowiedzi w ciągu trzech (3) dni na wskazany adres e-mail. (3) Wydarzenie online: Wybrani testerzy będą mieli następnie możliwość wzięcia udziału w naszym webinarze MARIE 101 w grudniu 2020 roku. Udział w webinarze jest wymagany i został potwierdzony w procesie rejestracji poprzez wyrażenie zgody na poniższe OWU. (5) Etap testowy: Po wzięciu udziału w naszych webinarach, wszyscy wybrani testerzy będą mieli 30 dni na przetestowanie i weryfikację produktu. (5) Faza oceny: Wybrani testerzy przesyłają nam swoje referencje, wypełniając nasz Formularz Oceny.

(3) Raz w terminie trzech (3) dni na wysłanie do nas e-maila zgodnie z § 3. (3) wygasł, dany zwycięzca nie jest już uprawniony do odebrania nagrody, chyba że w odpowiednim czasie przedstawi wystarczające dowody, że opóźnienie nie wynika z winy jego osoby. To samo dotyczy sytuacji, gdy nagroda nie może zostać pomyślnie dostarczona z powodu podania błędnych informacji przez danego zwycięzcę lub w podobnych przypadkach, które nie zostały spowodowane przez nas. W takich przypadkach Swandoo zastrzega sobie prawo do wyłonienia nowego zwycięzcy, jednak nie jesteśmy zobowiązani do dalszego badania sprawy ani do podejmowania żadnych działań.

(3) One participant has the right to test one product. The quantity, ie the number of products that are available is stated in the terms and conditions section 4.1. Products.

(4) Participants register and leave their data (name and surname, e-mail address, address, and telephone number), on the basis of which the product will be delivered to the selected participants for testing. The organizer delivers the product to the attached address.

(5) Selected participants will receive an individual e-mail with a link to the testimonial form. The participant fills in a questionnaire regarding the product that was sent for testing. The person to whom the product was delivered is obliged to provide feedback, i.e. return to the link within 30 days, fill in the questionnaire, and submit their opinion on the product.

(6) The organizer selects the participants who will test the product at random and announces the list of winners latest on 11.12.2020. The products are sent to all applicants at once. The organizer undertakes to deliver the product to the registered within 14 days from the last assigned product for testing. After receiving the product the applicant is obliged to write a review within 30 days via the link he receives in the e-mail address.

(7) Failure to deliver the product to the winner of the competition due to incorrect personal data, refusal to accept, or non-acceptance of the product cannot be charged to the organizer of the competition as non-fulfillment of the obligation.

(8) In the case of the impossibility to deliver the product to the winner of the competition, the organizer can choose a new winner or tester.

4. PRODUKTY

(1) Swandoo wybiera 10 testerów MARIE w następujących regionach: 5x Polska, 2x Niemcy, 2x Austria, 1x Szwajcaria. Liczba wybranych testerów w poszczególnych regionach może się różnić w zależności od ogólnej liczby uczestników.

(2) Produktem z wyboru jest Swandoo 360° Obrotowy fotelik dziecięcy i-Size, Marie. Kolor do wyboru nie jest gwarantowany.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

(1) Biorąc udział w tym konkursie pozwalasz Swandoo przetwarzać następujące dane: imię i nazwisko, adres, wiek, numer telefonu, adres e-mail.

(2) Przekazanie danych osobowych organizatorowi zawodów jest niezbędne w celu wypełnienia zobowiązań, które organizator podejmuje w związku z tymi zawodami.

Korekty wycofania się z konkursu można zgłaszać w okresie trwania konkursu od 17. listopada do 30 listopada 2020 r.

6. Dane kontaktowe

Konkurs jest organizowany przez firmę Swandoo GmbH. W przypadku jakichkolwiek pytań w tym kontekście, prosimy o skorzystanie z poniższego adresu kontaktowego, aby się z nami skontaktować:

Swandoo GmbH
Reisnerstraße 55-57, Top B3
1030 Wiedeń
Austria
E-Mail: hello@swandoo.com

Back to the form

Subskrybuj się do naszego newslettera i bądź z nami w kontakcie!

Swandoo GmbH © 2024
Landstrasser Hauptstrasse 71/3/101
1030 Wiedeń
Austria