Terms & Conditions – Swandoo Charlie Tester Campaign

Valid through: 16.11.2022, 15.00 pm CET to 30.11.2022, 11 pm CET

The following terms and conditions (“T&C”) regulate the conditions for participation in the campaign (“Swandoo Charlie Testers Campaign 2022”) being conducted on our website (www.swandoo.com) and linked from Facebook and Instagram. The campaign is organized by Swandoo GmbH, Landstrasser Hauptstrasse 71/101,1030 Vienna, Austria (“Swandoo” or “we”), and provides the relevant information on the protection of personal data within that context.

Biorąc udział w Konkursie, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi OWU i akceptuje je.

1. UCZESTNICTWO

(1) Udział w Konkursie jest bezpłatny i niezależny od jakiegokolwiek zakupu towarów lub usług.

(2) Do udziału w Konkursie uprawnione są wyłącznie osoby fizyczne powyżej osiemnastego (18) roku życia, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Udział w konkursie jest jednak ograniczony do mieszkańców Polski, Niemiec i Austrii.

(3) Pracownicy i inni pracownicy Swandoo, jego spółek zależnych i stowarzyszonych oraz firm trzecich zaangażowanych w organizację i realizację niniejszego Konkursu nie są uprawnieni do uczestnictwa. To samo odnosi się do wszystkich osób związanych lub mieszkających w konkubinacie lub we wspólnym mieszkaniu z wyżej wymienionymi osobami.

Swandoo zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników działających niezgodnie z zasadami określonymi w niniejszych OWU. Dotyczy to w szczególności uczestników składających fałszywe oświadczenia lub korzystających z nieautoryzowanych pomocy lub w inny sposób uzyskujących korzyści poprzez manipulację, na przykład przy użyciu automatycznych skryptów lub narzędzi hakerskich. W takich przypadkach, w razie konieczności, nagroda może być konsekwentnie odmawiana lub odebrana. Uczestnik nie ma żadnych roszczeń prawnych do udziału w Konkursie.

(5) Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnik zgłasza się za pośrednictwem strony swandoo.com, wypełniając formularz ze swoimi danymi osobowymi. Wszyscy uczestnicy muszą być pełnoletni. Zabronione jest branie udziału w Konkursie z fałszywych profili. W przypadku gdy administrator zauważy nadużycie strony przez jednego lub więcej użytkowników sieci, użytkownicy ci zostaną bez ostrzeżenia zdyskwalifikowani z udziału w konkursie, a ich zawartość zostanie usunięta.

2. CHARAKTER KONKURSU

(1) Akcja jest organizowana w celu określenia opinii o produktach. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają formularze opinii.

(2) Biorąc udział w tej kampanii, zgadzasz się na następujące warunki: wybrani uczestnicy kampanii dostarczą co najmniej trzy (3) recenzje i opinie w ciągu roku od otrzymania produktu. Wybrani uczestnicy zgadzają się również na udostępnienie co najmniej dwóch (2) zdjęć/filmów z użytkowania produktu. Jeśli uczestnicy wolą nie pokazywać twarzy swoich dzieci, twarze mogą być zamazane lub kompozycja zdjęć może być tak dobrana, aby ukryć ich tożsamość (np. zdjęcia zrobione z boku, z daszkiem przeciwsłonecznym, twarze zwrócone w bok itp.)

(3) Recenzje i referencje będą wykorzystywane do celów marketingowych, takich jak referencje na stronie internetowej i treści w mediach społecznościowych.

(4) Konkurs ten nie ma żadnego związku z Facebookiem lub Instagramem i nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany lub organizowany przez nich. Facebook lub Instagram nie ponosi zatem w żaden sposób odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z realizacją Konkursu. Odbiorcą wszystkich informacji, które każdy uczestnik może dostarczyć, nie jest Facebook lub Instagram, ale Swandoo. Informacje takie będą wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Jednakże, Instagram będzie miał dostęp do informacji podawanych publicznie w sieci, w szczególności fakt, że użytkownik - jako właściciel odpowiedniego profilu Instagram - skomentował na stronie Swandoo Instagram, jak również treść (treści) tego / tych komentarzy.

3. MECHANIZM KONKURSU

(1) The Campaign is divided into 5 (five) phases as follows (1) Registration phase via our website: swandoo.com.  (2) Selection phase: The testers will be selected by Swandoo. Only the selected testers will be notified individually by email who have to confirm their participation in the campaign within three days after receiving the email. (3) Online event: Selected testers will participate in our online webinar CHARLIE 101 at an agreed date and time. Participation in the webinar is required and was confirmed in the registration process by agreeing to these T&Cs. (4) Test phase: After participating in our webinars, all selected testers will have 30 days to test and verify the product. (5) Evaluation phase: The selected testers will fill out our Testimonial Form on three separate occasions. The first two weeks after delivery of the product, the second after 4-5 months of usage and the third after 12-15 months after delivery. Participants will also share the agreed upon visuals (minimum 2 photos or videos) via email within the first 5 months after receiving the product.

(2) Jeden z uczestników ma prawo do przetestowania jednego produktu. Ilość, tzn. ilość dostępnych produktów, jest podana w regulaminie w punkcie 4.1. Produkty.

(3) Uczestnicy rejestrują się i pozostawiają swoje dane (imię i nazwisko, adres e-mail, adres i numer telefonu), na podstawie których produkt zostanie dostarczony wybranym uczestnikom do testów. Organizator dostarcza produkt na załączony adres.

(4) Wybrani uczestnicy otrzymają indywidualny e-mail z linkiem do formularza zeznań. Uczestnik wypełnia kwestionariusz dotyczący produktu, który został wysłany do badania. Osoba, której dostarczono produkt jest zobowiązana do udzielenia informacji zwrotnej, tj. odesłania do linku w ciągu 30 dni, wypełnienia kwestionariusza oraz przedstawienia swojej opinii o produkcie.

(5) The organizer selects the participants who will test the product and contacts the selected participants at the latest by 7th Dec 2022. The products are sent to all applicants at once after the online webinar CHARLIE 101. After receiving the product the applicant is obliged to write the first review within 30 days via the link received by email.

(6) Niedostarczenie produktu zwycięzcy konkursu z powodu podania nieprawdziwych danych osobowych, odmowy przyjęcia lub braku przyjęcia produktu nie może być podstawą do obciążenia organizatora konkursu za niewykonanie zobowiązania.

(7) W przypadku braku możliwości dostarczenia produktu do zwycięzcy konkursu, organizator może wybrać nowego zwycięzcę lub testera.

4. PRODUKTY

(1) Swandoo is selecting 10 CHARLIE testers across the following countries: Poland, Germany, Austria. The number of selected testers in each region may vary according to the overall number of participants.

(2) The product of choice is Swandoo i-Size Booster seat, CHARLIE. The colour of choice is not guaranteed.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

(1) Biorąc udział w tym konkursie pozwalasz Swandoo przetwarzać następujące dane: imię i nazwisko, adres, wiek, numer telefonu, adres e-mail.

(2) Przekazanie danych osobowych organizatorowi zawodów jest niezbędne w celu wypełnienia zobowiązań, które organizator podejmuje w związku z tymi zawodami.

(3) Corrections of withdrawals of the campaign can be claimed during the period of the campaign from Nov 08 – Dec 01, 2022.

6. Dane kontaktowe

Konkurs jest prowadzony przez Swandoo GmbH. Jeśli masz jakieś pytania w tym kontekście, użyj poniższego adresu kontaktowego, aby skontaktować się z nami:

Swandoo GmbH
Landstrasser Hauptstrasse 71/101
1030 Wiedeń
Austria

E-Mail: hello@swandoo.com

Subskrybuj się do naszego newslettera i bądź z nami w kontakcie!

Swandoo GmbH © 2023
Landstrasser Hauptstrasse 71/3/101
1030 Wiedeń
Austria