T&C Konkurs Testerów Swandoo

Ważne przez: od 08 kwietnia 2022 r., godz. 11.00 CET do 24 kwietnia 2022 r., godz. 23.00 CET

Poniższe zasady i warunki ("OWU") regulują warunki uczestnictwa w konkursie ("Swandoo Testers Competition 2022") prowadzonym na naszej stronie internetowej (www.swandoo.com) i połączonym z Facebookiem i Instagramem. Konkurs jest organizowany przez Swandoo GmbH, Reisnerstraße 55-57, Top B3, 1030 Wiedeń, Austria ("Swandoo" lub "my") i dostarcza odpowiednich informacji na temat ochrony danych osobowych w tym kontekście.

Biorąc udział w Konkursie, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi OWU i akceptuje je.

1. UCZESTNICTWO

(1) Udział w Konkursie jest bezpłatny i niezależny od jakiegokolwiek zakupu towarów lub usług.

(2) Do udziału w Konkursie uprawnione są wyłącznie osoby fizyczne powyżej osiemnastego (18) roku życia, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Udział w konkursie jest jednak ograniczony do mieszkańców Polski, Niemiec i Austrii.

(3) Pracownicy i inni pracownicy Swandoo, jego spółek zależnych i stowarzyszonych oraz firm trzecich zaangażowanych w organizację i realizację niniejszego Konkursu nie są uprawnieni do uczestnictwa. To samo odnosi się do wszystkich osób związanych lub mieszkających w konkubinacie lub we wspólnym mieszkaniu z wyżej wymienionymi osobami.

Swandoo zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie uczestników działających niezgodnie z zasadami określonymi w niniejszych OWU. Dotyczy to w szczególności uczestników składających fałszywe oświadczenia lub korzystających z nieautoryzowanych pomocy lub w inny sposób uzyskujących korzyści poprzez manipulację, na przykład przy użyciu automatycznych skryptów lub narzędzi hakerskich. W takich przypadkach, w razie konieczności, nagroda może być konsekwentnie odmawiana lub odebrana. Uczestnik nie ma żadnych roszczeń prawnych do udziału w Konkursie.

(5) Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnik zgłasza się za pośrednictwem strony swandoo.com, wypełniając formularz ze swoimi danymi osobowymi. Wszyscy uczestnicy muszą być pełnoletni. Zabronione jest branie udziału w Konkursie z fałszywych profili. W przypadku gdy administrator zauważy nadużycie strony przez jednego lub więcej użytkowników sieci, użytkownicy ci zostaną bez ostrzeżenia zdyskwalifikowani z udziału w konkursie, a ich zawartość zostanie usunięta.

2. CHARAKTER KONKURSU

(1) Akcja jest organizowana w celu określenia opinii o produktach. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają formularze opinii.

(2) Biorąc udział w tej kampanii, zgadzasz się na następujące warunki: wybrani uczestnicy kampanii dostarczą co najmniej trzy (3) recenzje i opinie w ciągu roku od otrzymania produktu. Wybrani uczestnicy zgadzają się również na udostępnienie co najmniej dwóch (2) zdjęć/filmów z użytkowania produktu. Jeśli uczestnicy wolą nie pokazywać twarzy swoich dzieci, twarze mogą być zamazane lub kompozycja zdjęć może być tak dobrana, aby ukryć ich tożsamość (np. zdjęcia zrobione z boku, z daszkiem przeciwsłonecznym, twarze zwrócone w bok itp.)

(3) Recenzje i referencje będą wykorzystywane do celów marketingowych, takich jak referencje na stronie internetowej i treści w mediach społecznościowych.

(4) Konkurs ten nie ma żadnego związku z Facebookiem lub Instagramem i nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany lub organizowany przez nich. Facebook lub Instagram nie ponosi zatem w żaden sposób odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z realizacją Konkursu. Odbiorcą wszystkich informacji, które każdy uczestnik może dostarczyć, nie jest Facebook lub Instagram, ale Swandoo. Informacje takie będą wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Jednakże, Instagram będzie miał dostęp do informacji podawanych publicznie w sieci, w szczególności fakt, że użytkownik - jako właściciel odpowiedniego profilu Instagram - skomentował na stronie Swandoo Instagram, jak również treść (treści) tego / tych komentarzy.

3. MECHANIZM KONKURSU

(1) Kampania jest podzielona na 5 (pięć) następujących etapów (1) Etap rejestracji za pośrednictwem naszej strony internetowej: swandoo.com. (2) Faza selekcji: Testerzy zostaną wybrani przez Swandoo. Tylko wybrani testerzy zostaną powiadomieni indywidualnie przez e-mail, który musi potwierdzić ich udział w kampanii w ciągu trzech dni od otrzymania e-maila. (3) Wydarzenie online: Wybrani testerzy wezmą udział w naszym webinarium online ALBERT 101 w uzgodnionym dniu i godzinie. Udział w webinarium jest wymagany i został potwierdzony w procesie rejestracji poprzez wyrażenie zgody na niniejsze OWU. (4) Faza testów: Po udziale w webinariach wszyscy wybrani testerzy będą mieli 30 dni na przetestowanie i sprawdzenie produktu. (5) Faza oceny: Wybrani testerzy wypełnią nasz Formularz testowy przy trzech różnych okazjach. Pierwszy raz dwa tygodnie po dostarczeniu produktu, drugi raz po 4-5 miesiącach użytkowania, a trzeci raz po 12-15 miesiącach od dostarczenia produktu. Uczestnicy podzielą się również uzgodnionymi zdjęciami (minimum 2 zdjęcia lub filmy) za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu pierwszych 5 miesięcy od otrzymania produktu.

(2) Jeden z uczestników ma prawo do przetestowania jednego produktu. Ilość, tzn. ilość dostępnych produktów, jest podana w regulaminie w punkcie 4.1. Produkty.

(3) Uczestnicy rejestrują się i pozostawiają swoje dane (imię i nazwisko, adres e-mail, adres i numer telefonu), na podstawie których produkt zostanie dostarczony wybranym uczestnikom do testów. Organizator dostarcza produkt na załączony adres.

(4) Wybrani uczestnicy otrzymają indywidualny e-mail z linkiem do formularza zeznań. Uczestnik wypełnia kwestionariusz dotyczący produktu, który został wysłany do badania. Osoba, której dostarczono produkt jest zobowiązana do udzielenia informacji zwrotnej, tj. odesłania do linku w ciągu 30 dni, wypełnienia kwestionariusza oraz przedstawienia swojej opinii o produkcie.

(5) Organizator wybiera uczestników, którzy będą testować produkt i kontaktuje się z wybranymi uczestnikami najpóźniej do 16 maja 2022 r. Produkty są wysyłane do wszystkich uczestników jednorazowo po zakończeniu webinarium online ALBERT 101. Po otrzymaniu produktu zgłaszający jest zobowiązany do napisania pierwszej recenzji w ciągu 30 dni za pośrednictwem linku otrzymanego pocztą elektroniczną.

(6) Niedostarczenie produktu zwycięzcy konkursu z powodu podania nieprawdziwych danych osobowych, odmowy przyjęcia lub braku przyjęcia produktu nie może być podstawą do obciążenia organizatora konkursu za niewykonanie zobowiązania.

(7) W przypadku braku możliwości dostarczenia produktu do zwycięzcy konkursu, organizator może wybrać nowego zwycięzcę lub testera.

4. PRODUKTY

(1) Swandoo wybiera 15 testerów ALBERT w następujących krajach: Polska, Niemcy, Austria. Liczba wybranych testerów w każdym regionie może się różnić w zależności od ogólnej liczby uczestników.

(2) Wybrany produkt to Fotelik samochodowy Swandoo i-Size, Albert. Kolor do wyboru nie jest gwarantowany.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

(1) Biorąc udział w tym konkursie pozwalasz Swandoo przetwarzać następujące dane: imię i nazwisko, adres, wiek, numer telefonu, adres e-mail.

(2) Przekazanie danych osobowych organizatorowi zawodów jest niezbędne w celu wypełnienia zobowiązań, które organizator podejmuje w związku z tymi zawodami.

(3) Korekty wycofania się z konkursu można zgłaszać w okresie trwania konkursu od 08 kwietnia do 01 maja 2022 r.

6. Dane kontaktowe

Konkurs jest prowadzony przez Swandoo GmbH. Jeśli masz jakieś pytania w tym kontekście, użyj poniższego adresu kontaktowego, aby skontaktować się z nami:

Swandoo GmbH
Reisnerstraße 55-57, Top B3
1030 Wien
Austria

E-Mail: hello@swandoo.com

Subskrybuj to our newsletter, and stay in touch!

tree illustration
Always with you

Swandoo GmbH © 2022
Landstrasser Hauptstrasse 71/101
1030 Wien
Austria